TADO

Maszyny budowlane, elektronarzędzia, osprzęt

324 111 111

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka

 

PROJEKT NR: UDA-POIG.08.02.00-14-581/13-00

  

Projekt pod nazwą:

 

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu systemu B2B

 

Całkowita wartość projektu 3 544 630,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 106 719,05 zł

Nazwa beneficjenta: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa

Strona internetowa beneficjenta: www.tado.pl

 

„Dotacje na innowacje”

informacja o dofinansowaniu.

LiveZilla Live Chat Software